Estetikk eller politikk?

Tanken om Kulturrådets uavhengige ekspertvurderinger forteller på langt nær hele historien om rådets rolle som ”musikalsk nasjonsbygger”, i følge et nytt arbeide fra Telemarksforskning.

– Ikke et tendensiøst bestillingsverk

Petter Myhr leser oss ikke med den samme redeligheten som han etterlyser, skriver Ole Marius Hylland og Heidi Stavrum.