Rydd i eget rot!

Krav til korrekt registrering og dokumentasjon av medlemstall burde overhodet ikke være nytt for Musikk i Skolen, skriver Terje Winther i UNOF.

Kulturdepartementet utlyser 2 millioner til digitale pilotprosjekt innen kulturfeltet

Midlene gis til prosjekter som fremmer publikums tilgang til kunst og kultur, og bidrar til å øke norske kulturprodukters inntjeningspotensial i det digitale markedet.