Strømmetjenester kan gi kjønnsbobler

Algoritmene styrer hva som presenteres, også utfra kjønnede forventninger til brukerens smak.

Å skape forandring

Når de blir utfordret svarer de store festivalene at de booker etter kvalitet, ikke kjønn. Men det er en enkel unnamanøver, sier festivalarrangør Kjetil Moen.