Hvor snevert rekrutterer de kreative bransjene?

Sceneteknikere søker ikke på jobb, og firmaene lyser heller ikke ut. Kjønn og trynefaktor – satt på spissen – i debatt om rekruttering.

Kongens Fortjenstmedalje til Jan Erik Kongshaug

Lydteknikeren, gitaristen og Rainbow Studio-grunnleggeren Jan Erik Kongshaug mottok søndag Kongens fortjenstmedalje.