Arne Nordheims komponistpris til Lene Grenager

Komponisten og cellisten fikk prisen under Ultimafestivalen torsdag.

Lyden av leiligheter

Under årets Ultima portretterer Lemur og Ellen Røed rommene vi bor i.