Veien videre etter «Kunstnarkår»

Tirsdag 19. mars behandles stortingsmeldingen «Kunstnarkår» i Stortinget. NOPA-styreleder Ole Henrik Antonsen etterlyser en bredere debatt enn vi har sett hittil, og mener det kan være på tide å utrede en kunstnerlov.

«Kunstnarkår»: En melding med mangler

Kunstnermeldingen favner bredt i norsk kunst- og kulturliv, men har også flere direkte mangler, skriver Hans Ole Rian fra Creo. Han peker blant annet på skolens kompetanse, kunstnernes tilknytning til arbeidslivet og scenekunstmedisin. I mars skal meldingen behandles i Stortinget.

Kunstnarkår – vil utarbeide verdiprinsipp for betaling av kunstnarisk arbeid

Kulturinstitusjonar skal rapportere på bruk av frilansarar, ein standard for honorering og eiga satsing på samisk kultur. I dag la kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fram kunstnarmeldinga «Kunstnarkår».

Trettebergstuen setter i gang kunstnermeldinga på nytt

En lenge bebudet kunstnermelding kommer etter innspill som settes i gang nå. Kulturministeren vil se på følgene av usikker og løs tilknytning til arbeidslivet.