Ikke bit i sure epler – lag en spennende dessert!

KRONIKK: Folk vil ha musikk de har et forhold til på livets viktigste dager, men trenger hjelp til å få oversikt over alternativene. Kirkemusikeren må vise folk den fine musikken og synliggjøre fagkompetansen sin i møte med dem, skriver musiker og pedagog Thomas Torstrup.

Hvordan bevare kirkens musikkarv?

Kirkemusikkstudiet på Norges musikkhøgskole (NMH) har ledige plasser og kirken har ledige kirkemusikkstillinger. I denne artikkelen stiller skolen selv spørsmål om hva som skal til for å øke rekrutteringen.