Integrering som kulturelt mål

Årets Førdekonferanse, Kulturens kraft i et samfunn i endring, vil drøfte hvordan kultur kan brukes som integreringsverktøy. Men er det uproblematisk å bruke kultur som integrerende kraft?

Hvor ble det av Regjeringens satsing på mangfold og inkludering?

I 2016 har Samspill fått kutt i bevilgningene fra Kulturrådet, og timingen er noe overraskende, skriver Siri Kvambe.

Kan korps brukes til integrering?

Ja, svarer ny masteroppgave, om kontingenten er lav nok, foreldrene får vite hva korpset gjør og kravene til dugnad lempes på.