Spellemann lyttet til kritikken

Men styreleder Marte Thorsby har ingen tro på at det nå skal bli stille rundt prisen.

Jubileumsbok med habilitetsproblemer

Jubileumsboka 100 års utakt understreker først og fremst utakten innad i Komponistforeningen de siste 25 årene.

Interaktivitet, roboter og støy

– Mange av de mest interessante komponistene har til felles at de ønsker å skape noe tids- og stedsspesifikt. Noe som skjer her og nå, som har oppstått i en helt spesifikk kontekst, en direkte kommunikasjon med sine omgivelser. For meg er dette essensen av å skape samtidsmusikk, sier Lars Petter Hagen i anledning Komponistforeningens 100 år.

Derfor sa mange nei til å sitte i Spellemannsjury

Juryen er ubetalt. Større arbeidsmengde og for mange kategorier å bedømme, er noe av kritikken mot årets Spellemann.

Rygger musikkforlagene inn i fremtiden?

Et møte med musikkforleggere både fra Norge og utlandet hos Music Norway gir inntrykk av et ikke ubetydelig behov for fornyelse, skriver Tellef Øgrim