Anne Sofie von Otter til Festspela i Geiranger: – Nesten ikkje til å tru

Den verdskjende operasongerinna Anne Sofie von Otter gjer berre to konsertar i Noreg i år. Og den eine vert under Festspela i Geiranger i september.

Kulturturisme og festspel i Geiranger

Festspela i Geiranger arrangerast for første gong denne helga, med Tine Thing Helseth som eit av toppnamna på plakaten. Fredag er konferansen «Kulturturisme – ei kjelde til berekraft?», som del av Geirangerbygdas festspel.