Musikkhøgskolen feirer 50 år med «noter, unoter og fotnoter»

Landets største musikkutdanningsinstitusjon fyller et halvt århundre, og inviterer til storslått feiring på selve dagen 3. september og studieåret gjennom.