Replikk fra Ålesund Kammermusikkfestival om TONO-vederlag

Ålesund Kammermusikkfestival er omtalt i Anderz Døvings debattinnlegg om TONO, der de mener seg feilsitert. Her klargjør de deres side av saken.

Fra urfremføring i Ålesund til dobbelkonsert i Taiwan

Samarbeid mellom Ålesund kammerfestivals kunstneriske leder Ai-Ling Chiu og komponist Bjørn Morten Christophersen førte et bestillingsverk ut i verden.