Fra Ålesund Kammermusikkfestival (Foto: Magnus Skrede)

Replikk fra Ålesund Kammermusikkfestival om TONO-vederlag

Ålesund Kammermusikkfestival er omtalt i Anderz Døvings debattinnlegg om TONO, der de mener seg feilsitert. Her klargjør de deres side av saken.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

Ålesund Kammermusikkfestival er omtalt i innlegget til Anderz Døving her på Ballade.no 14. september, TONO – musikkens innkrevingssentral. I dette innlegget ønsker festivalen å bringe klarhet der de mener seg feilsitert.

Av fiolinist Ai-Ling Chiu og kunstnerisk leder, produsent og daglig leder for Ålesund Kammermusikkfestival, Samuel Skrede

For oss har eventuell TONO-avgift ikke vært førende for de programmene vi setter opp, og det har ikke vært verk vi ikke har fremført i løpet av en festival på grunn av dette. Vi har fokusert på konsertprogram med tematisk helhet. Eksempelvis var en av hovedkonsertene i årets program viet musikk skrevet av komponister fra fylket, skapt fra 1930-tallet og frem til i dag, og med en urfremføring! Dette programmet ble også fremført under Operafestukene i Kristiansund. Selv om vi har et utgangspunkt i den tradisjonelle kammermusikken har vi i våre festivaler også favnet bredt både i sjangerbredde og hva gjelder nyere musikk. I 2017 markerte vi 100-årsjubileet til Norsk Komponistforening med et nyere norsk verk i alle konsertprogram, med blant annet to store urfremføringer, Strykekvartett av Kjell Flem og fiolinkonsert av Morten Christophersen. I alle festivalene siden har vi urfremført verk!

Når det er sagt er vi i utgangspunktet enige med artikkelforfatteren i det han poengterer med tanke på TONO-avgiften, og håper man kan få en fruktbar debatt om dette. Vi skulle jo ønske at det var et intensiv fra Komponistforeningen og TONO til å berike konserter med nyere verk og uttrykk, hvor hovedverkene ellers er fra det klassiske kjernerepertoar.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev