Fra Ålesund Kammermusikkfestival (Foto: Magnus Skrede)

Replikk fra Ålesund Kammermusikkfestival om TONO-vederlag

Ålesund Kammermusikkfestival er omtalt i Anderz Døvings debattinnlegg om TONO, der de mener seg feilsitert. Her klargjør de deres side av saken.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Ålesund Kammermusikkfestival er omtalt i innlegget til Anderz Døving her på Ballade.no 14. september, TONO – musikkens innkrevingssentral. I dette innlegget ønsker festivalen å bringe klarhet der de mener seg feilsitert.

Av fiolinist Ai-Ling Chiu og kunstnerisk leder, produsent og daglig leder for Ålesund Kammermusikkfestival, Samuel Skrede

For oss har eventuell TONO-avgift ikke vært førende for de programmene vi setter opp, og det har ikke vært verk vi ikke har fremført i løpet av en festival på grunn av dette. Vi har fokusert på konsertprogram med tematisk helhet. Eksempelvis var en av hovedkonsertene i årets program viet musikk skrevet av komponister fra fylket, skapt fra 1930-tallet og frem til i dag, og med en urfremføring! Dette programmet ble også fremført under Operafestukene i Kristiansund. Selv om vi har et utgangspunkt i den tradisjonelle kammermusikken har vi i våre festivaler også favnet bredt både i sjangerbredde og hva gjelder nyere musikk. I 2017 markerte vi 100-årsjubileet til Norsk Komponistforening med et nyere norsk verk i alle konsertprogram, med blant annet to store urfremføringer, Strykekvartett av Kjell Flem og fiolinkonsert av Morten Christophersen. I alle festivalene siden har vi urfremført verk!

Når det er sagt er vi i utgangspunktet enige med artikkelforfatteren i det han poengterer med tanke på TONO-avgiften, og håper man kan få en fruktbar debatt om dette. Vi skulle jo ønske at det var et intensiv fra Komponistforeningen og TONO til å berike konserter med nyere verk og uttrykk, hvor hovedverkene ellers er fra det klassiske kjernerepertoar.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.