​​Simen Korneliussen ny daglig leder for Vill Vill Vest

Korneliussen overtar etter Vilde Blomhoff 1. januar 2018.