Bevegelser i riktig retning. Men vi må se hverandre i øya.

Fem år etter MeToo og årevis med likestillingsarbeid i musikkfeltet er det aksept for å være feminist i musikk-Norge. Men det er fortsatt mange rom der kvinner og ikke-binære opplever manglende faglig anerkjennelse. Og det må vi se.