Svarer om kunstnere på frihavnopphold: – Retur må være sannsynlig

– Manglende ytringsfrihet i hjemlandet veier i seg selv ikke for oppholdstillatelse. Dette sier UDI og Justis- og beredskapsdepartementet om visumtrøbbel for tilreisende kunstnere.

Samspill utvider Musikk i mottak

Mens Sang i asylmottak, i regi Musikkens studieforbund, ikke fikk støtte av hverken UDI eller IMDI til videre drift.