Slaget om Kulturrådet

Debatten om Kulturrådet splitter – men samler kulturbransjen og de fleste kulturpolitikerne om at forvirringa er stor. Noen av dem mener at makt samles uten at de involveres.