Synnøve Brøndbo Plassen og Per Anders Buen Garnås utløste gjeve ord fra Folkelarmjuryene

Gjeve folkemusikkpriser ble delt ut på Folkelarm.