Helt Hætta over musikkrettigheter

Råderett over egen kulturarv er et område der samer har blitt utsatt for systematisk diskriminering i en årrekke. Historien om «Sámiid Ædnan» illustrerer hvordan kommersielle aktører kan forsyne seg av urfolks eiendom – og det med loven på sin side, skriver Minja Mitrovic, stipendiat i historie ved Universitetet i Oslo.