Musikkhøgskolen inn i Store norske leksikon

Skal gi nettleksikonet mer faglig tyngde på musikkstoff.