© snl.no

Musikkhøgskolen inn i Store norske leksikon

Skal gi nettleksikonet mer faglig tyngde på musikkstoff.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Denne uken gikk Norges musikkhøgskole (NMH) inn som medlem av Foreningen Store norske leksikon (SNL), eieren av nettleksikonet snl.no.

– Dette er noe vi har ønsket å få til lenge. Vi betrakter SNL som et unikt spleiselag mellom høyere utdanning og private aktører, og et særdeles vellykket formidlingsprosjekt. Og det er på norsk, sier rektor Peter Tornquist ved NMH i en pressemelding.

Rektor ved Norges Musikkhøgskole (NMH), Peter Tornquist Foto: Linn Carin Dirdal (Foto: Linn Carin Dirdal)

NMH er dermed et av 15 medlemmer i Foreningen SNL. Fra før er alle landets universiteter, HiOA, Fritt Ord, Det norske Videnskaps-Akademi, Sparebankstiftelsen DNB og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening medlemmer.

– For oss betyr det svært mye å få NMH med som medlem. Det vil utvilsomt gi en større faglig tyngde til alt musikkstoffet vårt, fra enkelte instrumenter og norsk musikkhistorie til musikkterapi og –pedagogikk, og det vil gi SNL enda større troverdighet som kilde i musikkmiljøene og blant folk som søker kvalitetssikret kunnskap om alt som har med musikk å gjøre, sier sjefredaktør Erik Bolstad i meldingen.

Store norske leksikon har vært heldigitalt siden siste papirutgave ble utgitt i 2005. Tjenesten er gratis, og skoleelever og studenter er leksikonets største brukergruppe.

Spleiseprosjekt
De 15 medlemsinstitusjonene, finansierer leksikonet gjennom en årlig medlemskontingent. SNL har en redaksjon på ni årsverk. Kontingenten beregnes utfra medlemmets størrelse, og NMH har forpliktet seg til å betale inn 160 000 kroner i året.

– De største betaler mest. Dette er et stort spleiseprosjekt, med et slags open access-prinispp, der avsender betaler. Men det ikke er noen egentlig sammenheng mellom hvor mye den enkelte institusjon betaler, og hva de bidrar med, sier Bolstad til Ballade.

– Hvor mye innhold er det forventet at NMH skal bidra med?

– Ambisjonen er å rekruttere de flinkeste innenfor hvert fagfelt, som også er gode på formidling. Det som er fint med NMH er at de har et stort fagmiljø, med unik kompetanse.

SNL har i dag nær 700 fagansvarlige. Kun to av disse er tilknyttet NMH. Og Bolstad har høye forventninger til å få rekruttert mange flere når avtalen med høgskolen nå er på plass. Den fagansvarlige fungerer som en slag miniredaktør, som skriver og oppdaterer mellom 100-200 tekster.

– Vi forventer ikke at ett menneske skal oppdatere 200 relativt omfattende fagartikler på en måned, men i løpet av ett år eller to bør de ha kommet seg gjennom alle artiklene de har ansvar for.

Flertallet av de fagansvarlige mottar i underkant av 10 000 kroner i året i honorar. Honorarene settes individuelt etter hvor mye arbeid den enkelte tar på seg.

Musikksidene på SNL hadde for øvrig 800 000 lesere i fjor.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.