TONO stanser alle utbetalinger til Russland

TONO og søsterselskapene Koda (Danmark), Teosto (Finland) og Stef (Island) stanser utbetalinger til det russiske kollektive forvaltningsselskapet RAO (Russian Authors’ Society) inntil Russland har stanset sine fiendtligheter mot staten Ukraina og sanksjonene mot russiske finansinstitusjoner er fjernet.