Lite nordisk radiosamarbeid

NRK P3 ønsker seg tettere bånd til sine nordiske søsterkanaler. Danskene ser kun sentimentale og romantiske grunner for å skulle samarbeide mer.