© Wikimedia

Lite nordisk radiosamarbeid

NRK P3 ønsker seg tettere bånd til sine nordiske søsterkanaler. Danskene ser kun sentimentale og romantiske grunner for å skulle samarbeide mer.

Kalender

Music Norway arrangerte i samarbeid med NRK P3 panelsamtalen: P3 Gull og Music Norway om radio på Kulturhuset fredag ettermiddag.
I panelet satt musikksjef Lars Trillingsgaard i DR P3, snart Dansk Radio Kultur, Tina Mehrafzoon, Programleder i Musikkguiden i P3, Sveriges Radio og musikksjef i NRK P3 og MP3 Mats Borch Bugge. Moderator var Silje Larsen Borgan i PR-byrået Little Big Sister.

Panelet Foto: Aslaug Olette Klausen


Etter en drøy times samtale der de tre fortalte om sine respektive kanalers målsetting og arbeidsformen for å komme dit; at de altså fremmet sine egne lands utøvere, kom det tilsynelatende oppgitt fra Trillingsgaard:
Hvorfor skal vi ha et nordisk samarbeid?
Han kunne ikke egentlig se noen gode grunner, utover at det føles bedre å fremme nabolandenes artister fremfor rekken av engelske og amerikanske musikere.
Sentimentalt og romantisk
Til Ballade sa Trillingsgaard etter samtalen:
– Det er bare sentimentale og romantiske grunner til at vi skal samarbeide. Jeg liker tanken på det nordiske. Må jeg velge mellom en låt av Tove Lo (svensk artist, red. anm.) og Taylor Swift gleder det meg å kunne sette Lo i rotasjon. Men jeg lurer på om bare skyldes det sentimentale hos oss arbeider med musikk på radio, eller om det også er noe vårt publikum har en forkjærlighet for.
Han spør seg om vi ser slike tendenser i samfunnet for øvrig, for eksempel innenfor kunsten, type: Blir det mer spennende for den danske leseren om det er en forfatter fra et av de andre nordiske landene, egentlig? Han vet ikke, men mener det kan være verd å utforske om det skulle stemme.
Lars Trillingsgaard Foto: Aslaug Olette Klausen


– Kan du se argumentene om at et tettere samarbeid mellom radiokanalene kan skape et større marked?
– Nei det vet jeg ikke. Jeg driver med allmennkringkasting, og det er ikke så mye som handler om marked eller hvor stor markedsandel skandinavisk musikk har.
Han utelukker likevel ikke at et samarbeid med NRK P3 kan komme på tale. Per i dag har søsterkanalene et teknisk samarbeid, og utveksler digitale verktøy for de respektive Urørt-satsingene. Samarbeidet omfatter ikke innhold. Om så skulle skje ser Trillingsgaard noen klare forutsetninger.
– For at et utvidet samarbeid skal kunne fungere må det være fundert lokalt. Det må være dokumentert hvor mange som lokalt hører på de ulike artistene før man kan selge dem inn i et nytt land. Det ville for eksempel være sjelden at et norsk band som ikke er kommet lenger enn Urørt, vil kunne spilles i Danmark.
Med sistnevnte mener han at det er forskjeller på hvilken musikk som treffer i de ulike landene. Men at det som regel også er slik at uten lokal appell har artister også sjelden appell utenfor sine egne områder.
Unngå MTV Nordic
Det skal ellers ikke være noen strukturelle hindre for samarbeid. Trillingsgaard mener for eksempel at det ikke er et problem at det knapt finnes noen uformaterte flater i DR. Det skal alltid være åpent for at programledere løfter frem et par låter etter eget ønske, hevder han. Derfor vil det, slik Trillingsgaard ser det, alltid være mulig at for eksempel norsk musikk kan spilles – om den kan tenkes å appellere til danskene.
– Jeg vil ikke komme dit hvor alle sier «dette er en strålende idé», og så ender vi opp med MTV Nordic, som var verdens dårligste idé. De spilte alle de engelske hitene, og så kom det en svensk og en norsk og dansk låt. Det var noe strukturelt skandinavisk. Men ingen har funnet noen felles ting som appellerer til alle. Om noe skal fungere, vil det kanskje være et eller annet live-konsept, som engasjerer publikum.
Mats Borch Bugge Foto: Privat


Ønsker mer dialog
Mats Borch Bugge var mer positivt innstilt til nærmere samarbeid.
– Jeg tenker at det er bra at vi har en form for dialog fra måned til måned og følger med på hverandres lister. Det er viktig for å se hva som beveger seg i de skandinaviske landene, og om noe kan fanges opp og ha relevans i de andre landene.
– Hvorfor mener du, i motsetning til Trillingsgaard, at samarbeid er en god idé?
– Jeg forsøkte å si at det handler om å se på Norden som ett marked. Det er en interessant og gjev tanke, for at vi skal nå ut i større grad. Samarbeid er aldri feil. Det er bare å se på Music Norway, som har gjort en kjempejobb for norsk musikkeksport. Det hadde nok ikke skjedd om ikke de hadde henvendt seg til Sverige og sett hvordan de jobbet der.
Flere utfordringer
Fra scenen fortalte Bugge om utfordringer med å få kontakt med sine svenske kollegaer.
– Det handler litt om hvordan SR og SVT er organisert. De har veldig vanntette skott mellom de ulike mediene, og det gjør det vanskelig for dem å samarbeide med medieaktører som oss, som leverer på alle plattformer, og med det er mer multimediale. Det er vanskelig å få et ja eller nei. Det blir mest et tja, og så hører vi ikke noe mer.
– Er dansk tilhørighet noe salgsargument for musikk i Norge?
– Nei, jeg tror ikke det. Jeg tenker at vi i Norge er mest glad i norsk og norskspråklig musikk. Å spille den musikken er en viktig del av det vi gjør i P3. Om musikken synges på engelsk, tror jeg det er irrelevant hvor den kommer fra. Da er en god låt en god lat.
– Vi ser tendens i målgruppa på at de gir f- i om låten er gitt ut for to år siden, eller om den gis ut neste uke – så lenge den oppleves som ny for dem.

– Vi ser tendens i målgruppa på at de gir f- i om låten er gitt ut for to år siden, eller om den gis ut neste uke – så lenge den oppleves som ny for dem.

P3 får ikke mange henvendelser direkte fra danske eller svenske artister. Men det hender at det kommer spørsmål fra band om spillelisting. Det meste av dansk og svensk musikk kommer til kanalen via distributører og plateselskap.
– Om det står mellom å spilleliste norsk og annen nordisk musikk, vil den norske alltid trumfe?
– Ja. I hvert fall om det er innen samme sjanger. Vi i NRK jobber under NRK-plakaten, som handler om å ivareta norsk språk og kultur, og primært er for Norge, selv om vi nå i større grad operer i et verdensmesterskap.
– Når det gjelder å «breake» norske artister, kan det være bra å ha en form for etablert samarbeid nettopp for å kunne tipse om bra norsk musikk. Så vet jeg ikke om de andre kanalene er lydhøre for det, eller om de liker det.
– Har du forsøkt å henvende deg formelt til P3 i Sverige og Danmark?
– Ja. Jeg har gjort det mange ganger, i form av å sende epost med tips. Jeg opplever at de tar det på alvor, men det er ikke alltid det skjer noe. Oftere kommer de på i ettertid, der de kunne vært tidligere ute.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev