Sparebank 1 Nord-Norge i utakt med sin egen landsdel

MFO reagerer på bruk av Oslo-basert eventbyrå på lokal konsert.

Gir støtte til næringspotensial

Kulturnæringsstiftelsen Nord-Norge støtter lokale musikere med internasjonal lansering. Men har det noen effekt?