Kropp. Hud. Men farge?

Somatøs Samling lykkes med relativt enkle virkemidler å sette søkelys på kroppen og spesielt hudens mange ulike fortolkninger.