Den tragiske fortellingen om Lucia

… og hvordan vi kanskje kan snu på dette sammen..