Kutt i støtte fra Kulturrådet vekker reaksjoner

Forvirring og motsetninger i Kulturrådets avgjørelse om kutt i støtten til Miniøya.

Ny tilskuddsordning for kulturprosjekter i barnehagen

Oslo kommune fordeler tre millioner i tilskudd til kultur i barnehager.

Forvirringen fortsetter om flerårig festivalstøtte

Kulturrådet peker på manglende dokumentasjon i fylkenes intensjonsbrev, mens festivalene etterlyser informasjon om hva som mangler for at de skulle få flerårig støtte.

Flere fylker forvirret om flerårig festivalstøtte

Innføringen av mulighet for festivalstøtte over fem år skaper hodebry for fylker som ikke har hatt Knutepunktfestivaler. Det er også ulik praksis i fylkene for annen festivalstøtte.

Norsk klubbstøtte på bunn i Europa

Norske spillesteder ligger i bunnsjiktet i Europa når det gjelder støtte til helårs konsertvirksomhet, i følge en undersøkelse av økonomien hos europeiske klubber.