To samiske festivaler sammen mot kulturell appropriasjon

Med oppfordringer til egne gjester vil Márkomeannu og Riddu Riđđu motarbeide appropriasjon av urfolks kulturer.