Kanoniske høstfarger med Oslo Filharmoniske Orkester

Det å velge repertoar til en konsert er både en kanonisering og en måte å presentere et historiesyn på. Agenter, festivaler og programkomiteer er kanonbyggere og portvoktere for de godkjente estetiske retningene innen samtidsmusikken. Dette er det på høy tid å diskutere, mener komponist Dagfinn Koch.