Vil legge ned to av fem korps

Luftforsvarets musikkorps i Trondheim og Kongelig Norsk Marines musikkorps i Horten kuttes i Regjeringens langtidsplan for Forsvaret.