3 millioner i forskningsmidler til Festspillene i Bergen

Skal sammen med blant annet Agderforskning forske frem kunst- og kulturattraksjoner med internasjonal konkurransekraft.