Frilanserne får fortsatt støtte (men bare 60%)

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere videreføres ut året, men reduseres fra 80 til 60 prosent fra 1. november.