Ole Bull Akademiet og Hardanger og Voss Museum har gått saman om prosjektet Hardingfela.no

Rannveig Djønne er tilsett som prosjektkoordinator.