Rannveig Djønne Foto: Knut Utler

Ole Bull Akademiet og Hardanger og Voss Museum har gått saman om prosjektet Hardingfela.no

Rannveig Djønne er tilsett som prosjektkoordinator.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Hardingfela.no ei satsing som går ut på å styrkja og vidareføra tradisjonane knytt til hardingfela. Eit førearbeid gjennom fleire år har initiert samarbeidsavtala mellom Ole Bull Akademiet på Voss og Hardanger og Voss museum. Rannveig Djønne er tilsett som prosjektkoordinator.
Det skal utviklast ein ny nettstad for Hardingfela.no som gir fakta om hardingfeletradisjonar og aktualitetar.
– Hardingfela står sterkt i vår region og i fleire andre område i landet, men det er ein sårbar tradisjon som me har ansvar for å ta vare på. Ei av hovudsatsingane som prosjektet skal jobba med er difor rekruttering og ikkje minst å få dei som startar å spela til å fortsetje, seier Rektor på Ole Bull akademiet Jo Asgeir Lie i ei pressemelding
Koordinera og synleggjera
Nytilsette Rannveig Djønne fortel i meldinga at hennar oppgåve vert å koordinera og synleggjera tiltaka, hjelpa til der det er behov og etter kvart å initiera nye tiltak.
Djønne har dei fire siste åra vore tilsett i FolkOrg, organisasjonen for folkemusikk og folkedans i Noreg, og har hatt base i Oslo. Hovudfokuset i den jobben var Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk. Ho har utdanninga si frå Ole Bull akademiet og Universitetet for Miljø – og Biovitenskap på Ås, og har jobba som mellom anna kulturskulelærar og hjå Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Attåt er ho ein aktiv folkemusikkutøvar.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.