Oslo-filharmonien skygger banen

Ballade følger debatten om Oslo-filharmoniens programpolitikk, og viderebringer her musikkjournalist Bodil Maroni Jensens seneste innlegg der hun spør: Hvordan forsvare en programpolitikk som gir så lite plass til norsk kulturarv og norsk samtid?