Bachelor i praktiske og estetiske fag skal kvalifiser til PPU

Endringen kommer som følge av innstillingen fra utdannings- og forskningskomiteen om Den praktiske skolesekken.