Lasse Marhaug og People Like Us: Dystopisk støyfilm frå Groruddalen og eit draumebad i kinokjensler

Ny Musikk inviterte førre veke til «kinokammer»; eit 360-graders lyd- og videoformat som multikunstnarane Lasse Marhaug og People Like Us utnytta på to vidt forskjellige måtar. Det er ubehageleg, det er overveldande og det er fascinerande smart.