Skulesekk-debatten: – Kulturtanken har gjort seg sjølv irrelevant

Det er ikkje for mykje byråkrati i Skulesekken og barnehagekunsten – men i staten har dei kvitta seg med den mest nødvendige delen av det, skriv komponist og pedagog Hans Martin Austestad.