Kongens fortjenstmedalje til dirigent Øyvind Strand

Han har vært dirigent i Musikkforeningen Suoni i over 40 år. Søndag kveld ble han overrasket med Kongens fortjenstmedalje.