TONO vant mot RiksTV

Fikk fullt medhold av Tingretten i at RiksTV tilgjengeliggjør musikkverk for allmenheten som krever avtale med rettighetshaverne.