Only Connect 2021: – Å insistere på at kunst betyr noe

– I dag opplevast det meir nødvendig enn nokon gang å insistere på at kunst betyr noe. Å sikre at det blir skapt nye opplevingar, sjøl om verda tilsynelatande må stå stille til stormen er over. Derfor har vi aldri gitt opp planen med å arrangere festival i ein eller annan form.