FHI ville ha høyere makstall på antall publikum

FHI mente at grensen på antall personer ved offentlige arrangementer burde være 1500.