Det blir ISO-standard for øvingsrom

Norsk standard vil ligge til grunn, og Jon G. Olsen i Akershus musikkråd skal lede den internasjonale prosjektgruppa.