Norsk Musikforlag kjøpes opp av bokkonsern

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke overtar Norsk Musikforlag.

Pionermemoarer fra norsk moderne musikks start

En amerikaner på jakt etter mening: Hal Clark fant sin inspirasjon i 70-tallets Norge, og det var komponist Arne Nordheim som trakk ham hit.