Mange amerikanere mener strømmetjenester er for dyrt

Undersøkelse viser at pris er utslagsgivende både for om brukere vil betale, og hvilken tjeneste de velger.