Flere frilansere og selvstendig næringsdrivende i kulturbransjene

«Selvsysselsetting» påvirker arbeidsledighetsstatistikken fra pandemien.

Ny i jobben: Holtan til Norsk jazzforum

Roy Jahrn Holtan starter som fagansvarlig i Norsk jazzforum.