I pandemien økte andelen «selvsysselsatte» innen musikk. (Foto: Cristian Tarzi / Unsplash)

Flere frilansere og selvstendig næringsdrivende i kulturbransjene

«Selvsysselsetting» påvirker arbeidsledighetsstatistikken fra pandemien.

Kalender

CHIAROSCURO QUARTET: Himmelske melodier

31/01/2023 Kl. 19.00

Oslo

Operapub i Teaterkjeller’n 1. februar

01/02/2023 Kl. 21:00

Oslo

Portrettkonsert – Harpreet Bansal

01/02/2023 Kl. 19.00

Oslo

LYTTELUNSJ med Kenneth Karlsson

03/02/2023 Kl. 11.30

Viken

Et nytt notat fra Kulturrådet viser at sysselsettingen i kultursektoren kan ha gått i retning av færre ansettelser. Mens det har blitt flere selvstendige og frilansere i løpet av pandemien. Funnene viser også at mye av den økonomiske støtten under pandemien gikk til svært få aktører.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er det ikke noe som tyder på at pandemien har ført til nedgang i sysselsettingen innenfor kulturlivet generelt. Det som er viktig å merke seg er imidlertid endringen i sysselsettingsmønsteret i sektoren, og da spesielt innen musikk og scenekunst: Andelen av de sysselsatte som hadde sitt hovedarbeidsforhold i et enkeltpersonforetak, i motsetning til å være ansatt, økte med 25% fra 2019 til 2020.

Dette er sannsynligvis også en av forklaringene til at sysselsettingen har holdt seg stabilt høy gjennom pandemien, skriver Kulturrådet i en pressemelding: andelen som er ansatte i aksjeselskaper og lignende går ned, mens det blir flere som driver enkeltpersonforetak.

Utviklingen over tid viser at det samlede antallet sysselsatte i kulturell og kreativ næring lå på litt over 80 000 i 2015 og på rundt 85 000 i 2020, før den gjorde et hopp til 88 600 i 2021. Det ser altså ikke ut til å være noen nedgang i sysselsettingen i 2020, og altså en oppgang i 2021.

Spesielt innen musikk og visuell kunst var det en forholdsvis stor økning i sysselsatte i 2020 sammenliknet med tidligere år, og sysselsettingen holdt seg stabil i 2021. Økingen i sysselsettingen har vært størst i Oslo.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev