Minne som materiale

Korleis jobbar ein komponist med minne som materiale? Når sluttar eit minne å vere eit minne og bli noko anna?