– Ingen høy midlertidighet på NMH

Rektor Peter Tornquist mener det har blitt dannet et skjevt bilde av ansettelsesforhold ved Norges musikkhøgskole.